Syödään yhdessä – hävikistä hyödyksi

Huono-osaisuus on viime vuosina yleistynyt ja muuttunut aikaisempaa näkyvämmäksi ruoka-avun jakelun jäätyä pysyväksi ilmiöksi. Ruokajonossa käyvä henkilö voi olla tilapäisesti kuka tahansa. Lappeenrannassa on useita tahoja, jotka toteuttavat ruokajakelua erilaisin tukitoimin. Kukin taho tekee sitä yksin ja omista arvoistaan ja tavoistaan käsin. Toiminnan kehittämiseksi ja ihmisten tuen syventämiseksi on lähdetty kehittämään yhteistyötä. Yhteistyöllä haetaan ihmisten kohtaamista yhteisöllisen ruokailun merkeissä.

 

Hankkeen tavoitteet

  1. Ihmisten kohtaaminen yhteisöllisten ruokailujen merkeissä. Yhteisölliseen ruokailuun liitetään hävikkiruuan hyödyntäminen
  2. Palveluohjaus ruoka-apua hakeville
  3. Työllistetään henkilöitä ylijäämäruuan kuljetuksiin ym. tehtäviin
  4. Hävikkiruokaa jakavien toimijoiden yhteistyön lisääminen. Luodaan hävikkiruokailulle yhteiset toimintatavat. Jatkossa on tavoitteena saada lisää toimijoita mukaan yhteistyöhön

Kohderyhmä
Kohderyhmänä on Lappeenrannassa ruoka-apua hakevat henkilöt. Kohderyhmään kuuluu mm. vähävaraiset lapsiperheet, maahanmuuttajat, asunnottomat ja pienituloiset eläkeläiset.
STEA toimii hankkeen rahoittajana. Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry on hankkeen hallinnoija. Hankkeeseen ovat ilmoittautuneet mukaan Lappeenrannan Seurakuntayhtymä, ViaDia, Katulähetys ja Lappeenrannan Seudun Työnhakijat.

 

Hankeaika

Hanke on kolmevuotinen. Hankeaika on v. 2020 - 2022

 

Lisätietoa hankkeesta: Anu Olkkonen

040 723 6251

anu.olkkonen@ekta.fi

 

                                                              Lisätietoa ylijäämäruoan jakelupaikoista ja - ajoista löydät facebook sivuiltamme.


Lisätietoja hankkeesta antaa:
Anu Olkkonen, Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistys ry
040 723 6251, anu.olkkonen@ekta.fi

 

Löydä lähimmät ruokajakelupaikat:
Ruoka-apu.fi

Syödän yhdessä