Takaisin työelämään

Takaisin töihin -hanke on EKTA:n ja Lappeenrannan seudun kierrätysyhdistys ry:n HyötyHallin yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää työllistymistä sekä työelämävalmiuksia.

Kysy lisää palveluistamme

Hankkeen tarkoituksena on auttaa työelämään siirtymisessä sellaisia henkilöitä, joilla on erityisiä haasteita työllistymisessä. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät sekä maahanmuuttajat, nuoret tai jo varttuneemmat. Hankkeen asiakkaat ovat joko palkkatuella (100 %) tai työkokeilulla työllistettyjä, ja he sijoittuvat työllistymisjakson ajaksi hankkeen toimijoiden omiin yksiköihin eri tehtäviin: Kivisalmenkatu 10:ssä toimiviin EKTA:n pajaan ja kierrätystavaratalo HyötyHalliin sekä Sammontorin asukastuvalle.


Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin alla tai ottaa meihin yhteyttä ja kysyä lisää!

Yksilöllisen suunnitelman avulla takaisin työelämään

Hankkeen tavoitteena on löytää jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle henkilölle yksilöity ratkaisu, joka voi olla avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai muihin työllistämistä edistäviin palveluihin sijoittuminen. Jokaiselle asiakkaalle tehdään alkukartoitus ja työllistymissuunnitelma. Suunnitelman etenemistä seurataan ohjaten ja motivoiden yksilöllisesti asiakkaan toimintakyvyn ja osaamisen mukaan.


Tässä prosessissa asiakasta auttaa yksilövalmentaja ohjaten ja motivoiden koulutus- ja työnhakuun sekä työnhakuvalmiuksiin liittyvissä asioissa. Jokainen asiakas saa myös työvalmentajan, joka perehdyttää asiakkaan työyhteisöön sekä sen toimintaan. Työvalmentaja tekee tiivistä yhteistyötä yksilövalmentajan kanssa ja toimii myös Valo-valmennuksen ohjaajana.

Hakeudu hankkeeseen TE-toimiston ja Työvoiman palvelukeskuksen kautta

Hankkeeseen ohjaudutaan TE-toimiston ja Työvoiman palvelukeskuksen kautta. Mikäli kiinnostuit hankkeesta tai tunnet jonkun, joka voisi hyötyä siitä, ota yhteyttä omaan Kaakkois-Suomen TE-toimiston tai Etelä-Karjalan Työvoiman Palvelukeskuksen (TYP) virkailijaasi! Hän ohjeistaa, miten hankkeeseemme hakeudutaan.

Älä epäröi, vaikka edellisestä työ- tai opiskelupaikastasi olisikin kulunut aikaa. Hankkeemme avulla sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä työelämään.